Geïnspireerd door de schitterende speciale bieren van hoge gisting van onze Belgische zuiderburen en de ondergistende bieren uit Duitsland,werd een behoorlijk aantal jaren geëxperimenteerd met recepturen, gisten en ingrediënten.

 

In 2002 en 2003 werden een aantal lezingen gegeven over de kunst van het bierbrouwen, leerzame avonden met bierproeverij en veel uitleg over brouwmethoden en gebruikte materialen.


In 2003 werd o.a. speciaal voor de feestweek van de stad Gramsbergen een Feestbier gebrouwen, dat voorbijgangers gratis mochten proeven. Met gebruikmaking van alle reacties die op de verschillende typen "huisbrouw" bier werden gegeven, is de uiteindelijke receptuur vastgesteld voor de vijf hoofdbieren, die door de brouwerij op ambachtelijke wijze zullen worden gemaakt. Alle bieren zijn ambachtelijk gebrouwen, ongefilterd en ongepasteuriseerd.


Na lang zoeken werd een onderkomen gevonden in de expositieruimte van de recreatie locatie "de Ganzenhoeve" gelegen tussen Coevorden en Gramsbergen.


Vanaf 2004 is Brouwerij Mommeriete officieel bier gaan brouwen en verkopen.
De brouwerij-installatie is een echte Kaspar Schulz , de Rolls Royce onder de brouwinstallaties!!!

 

In 2008 werd het huidige pand aangekocht. Een eeuwenoud schipperscafé.  Een huiskamer café, waar alles nog precies zo is als vroeger. Na verbouw van het aangrenzende gedeelte kon in 2009 de brouwerij verhuisd worden naar de huidige locatie. Het brouwers echtpaar woont er, brouwt er, ontvangt er de gasten en bouwt steeds een stukje verder. Zo is inmiddels het pand op traditionele bouwstijl uitgebreid. 

 

En worden er nog steeds nieuwe recepten ontwikkeld en gebrouwen.


Naast verkoop kunt u ook terecht voor rondleidingen, bierproeverij avonden en workshops bierbrouwen.

 

De geschiedenis rondom de naam Mommeriete..

 

De stad Gramsbergen is sinds de recente herindeling onderdeel van de gemeente Hardenberg. In het buurtschap Ane aan de rand van de Vechtvallei wordt het landschapgekenmerkt door de aanwezigheid van de vele es-gronden. De bevolking vormt een hechte gemeenschap.

 

Slag bij Ane: Slag aan de Ane (1227)

Op 28 juli 1227 werd in het moerasgebied de Mommeriete een felle strijd gevoerd tussen Otto II von Lippe, de bisschop van Utrecht en Rudolf, Heer van Coevorden. Inzet was de vrijheid van de Drenthen en de Saksen. Het bisschoppelijke leger, bestaande uit meer dan 400 ridders en edelknapen (waaronder de kruisridder Bernhard van Horstmar, werd in het moeras gelokt en verslagen. Ook Von Lippe sneuvelde in deze Gulden Sporenslag. In Ane is een monument opgericht, dat aan de strijd herinnert. Hier wordt nog jaarlijks een herdenkingsplechtigheid gehouden.

 

Het ontstaan

Gramsbergen en de buurtschappen kenden al een vroege bewoning. In het Cultuur Historisch Informatie Centrum Vechtdal, gevestigd in het centrum van Gramsbergen, is een aantal archeologische vondsten geëtaleerd. De vondsten duidden op een bewoning van 10.000 jaar geleden.
Algemeen wordt aangenomen dat het ‘stedeke’ Gramsbergen in de 13e eeuw al bestond. In de geschiedschrijving van de periode daarvoor komt de naam Gramsbergen ook al voor. Wanneer Gramsbergen stadsrechten verkreeg, is niet bekend. Aan Gramsbergen waren al rond de 11e eeuw belangrijke en exclusieve stedelijke voorrechten verleend. Pas in 1442 wordt over het ‘stedeke’ Gramsbergen gesproken.

 

In 1196 kwamen de Drenten en de Kuindersen tegen de bisschop in opstand. Aan het einde van de 12e eeuw is er sprake van een zekere Hendrik de Krane, die zich graaf van Kuinre noemt en die vanuit zijn kasteel steeds meer strooptochten in Friesland en Overijssel organiseerde. Om deze praktijken te bestrijden kwam graaf Willem, broer van Dirk III van Holland naar Friesland waar hij te Oosterzee een slot bouwt vanwaar hij oorlog voert tegen graaf Hendrik de Krane. In 1195 wordt het slot te Kuinre door Willem ingenomen en met de grond gelijk gemaakt, zodat Hendrik de Krane moet vluchten. Na enige jaren keert hij echter na vele onderhandelingen terug en bouwt een nieuw kasteel. Er volgen dan nog vele oorlogen, oa tussen de heren van Kuinre en Boudewijn van Holland, de 29ste bisschop van Utrecht.

 

Zoals gezegd kwamen ook de Drenten in 1196 tegen de bisschop in opstand. Een poging van de bisschop om de kastelein van Coevorden tot de orde te roepen liep op niets uit. Bij de Ane op de Mommeriete overvielen de Drenten onder aanvoering van Rudolf van Coevorden in augustus 1227 een strafexpeditie van bisschop Otto II van Lippe. De bisschop verdronk in een veenpoel en de graaf van Gelre werd gewond en gevangen genomen. Daarna werden er door de volgende bisschop drie veldtochten ondernomen. Maar tijdens deze veldtochten die in 1230 en 1231 plaatsvonden werd het beoogde resultaat niet bereikt. Bij de eerste veldtocht steunden de Friezen van Oostergo en Westergo de bisschop, maar zij werden tussen Bakkeveen en de Drentse grens door de Drenten verslagen. Rudolf van Coevorden werd op zijn beurt door de bisschop verslagen, toen deze op vijf verschillende plaatsen Drente binnenviel. De Drenten wisten echter tijdens de twee veldtochten die daarna nog volgden hun zelfstandigheid te behouden. Slicher van Bath zegt, dat de opstanden van de Drenten gericht waren tegen de feodale hovenorganisatie, een van de weinige middelen waarmee de landsheerlijke macht haar gezag over de plattelandsbevolking kon doen gelden.